• ฟู
  • คิง หนาน

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Luoyang Quanba Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Luoyang Quanba Fight Club
จาก
จีน