• ลู
  • หลิว เล่ย

"อาวุธหนักเเดนมังกร "

ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
A256 Super Evolution Team
จาก
จีน
ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
A256 Super Evolution Team
จาก
จีน