• ฉาง
  • ชิ เฝิง

"นักล่าสายลม"

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Shan Yuan Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Shan Yuan Fight Club
จาก
จีน