• จาง
  • เย่

"หนุ่มคลั่ง"

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Shengli Fight Clud
จาก
จีน
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Shengli Fight Clud
จาก
จีน