• หลัว
  • เชา

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Shengli Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Shengli Fight Club
จาก
จีน