• จาง
  • เหมิง เฟย

"เตียวหุยน้อย"

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Chao Qiang Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Chao Qiang Fight Club
จาก
จีน