จาง
เหมิง เฟย

"เตียวหุยน้อย"

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
อายุ
22
ทีม
Chao Qiang Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
อายุ
22
ทีม
Chao Qiang Fight Club
จาก
จีน