จาง
ฉ่วย

"ผู้ศรัทธา"

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
อายุ
22
ทีม
Anhui Tianxia Huihuang Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
อายุ
22
ทีม
Anhui Tianxia Huihuang Fight Club
จาก
จีน