• จาง
  • ช่วย

"WORKSHIPPER"

ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Anhui Tianxia Huihuang Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
176 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Anhui Tianxia Huihuang Fight Club
จาก
จีน