• หยาง
  • วู หลิน

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Shengli Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Shengli Fight Club
จาก
จีน