จาง
ว่าน ชิน

"หมอวางยาสลบ"

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
อายุ
21
ทีม
Qihang Fight Clud
จาก
จีน
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
อายุ
21
ทีม
Qihang Fight Clud
จาก
จีน