• จาง
  • ว่าน ชิน

"หมอวางยาสลบ"

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Qihang Fight Clud
จาก
จีน
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Qihang Fight Clud
จาก
จีน