• หลิว
  • เดลิเจริฮู

"THE LITTLE SQUIRREL"

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
China Top Team
จาก
จีน
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
China Top Team
จาก
จีน