• หวัง
  • ฉ่วย

"หมาป่าพายัพ"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
SHLC
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
SHLC
จาก
จีน