ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Quest For Power

14/01/2017 7ល្ងាច ICT
Jakarta

សង្ខេប

Asia’s most exciting fight night is returning to the Jakarta Convention Centre on 14 January with ONE: QUEST FOR POWER!

A sensational battle will be taking place in the main event, with ONE Middleweight World Champion Vitaly Bigdash defending his title against Myanmar national hero Aung La N Sang. Both are proven finishers with spectacular highlight reels, so be prepared for fireworks.

What’s more, the very best fighting talent in Asian MMA will also be taking to the fabled ONE cage to showcase their world-class skills. This includes Indonesian stars such as Anthony Engelen, Vincent Latoel, Sunoto, Stefer Rahardian, and Adrian Matheis.

With the event broadcast to 1 billion people across 118 countries, come on down to roar your support and show the world how incredible Indonesian fight fans can be. Get ready for a blockbuster event of sports entertainment unlike any other, and book your tickets now!

Plus: ONE ticket holders will also enjoy free entry to the Official After Party at DragonFly on 14th January 2017. Please present your ticket stub upon entry to DragonFly.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។