ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

ONE Hero Series 14

Featherweight Kickboxing

Xu vs. Xiao Yu

21/06/2020 4ល្ងាច ICT
China Broadcast Only

សង្ខេប

The search for Asia’s next martial arts superstar continues! With the brightest prospects from China battling for a place on the global stage of ONE Championship, fans are in for a spectacular show. This event will only be streamed in China.

គូប្រកួត

Main Card

Featherweight Kickboxing
 • Xu
 • Liu
ចិន
ឈ្នះ
ពិន្ទុ​ឯកច្ឆន្ទ (R3)
VS
 • Zhao
 • Xiao Yu
ចិន
ចាញ់
Featherweight
 • Zhu
 • Kang Jie
ចិន
ឈ្នះ
ពិន្ទុ​ឯកច្ឆន្ទ (R3)
VS
 • Ayijiake
 • Akenbieke
ចិន
ចាញ់
Bantamweight Kickboxing
 • Fu
 • Qing Nan
ចិន
ឈ្នះ
ពិន្ទុ​មិនឯកច្ឆន្ទ (R3)
VS
 • Yuan
 • Peng Bin
ចិន
ចាញ់
Lightweight
 • Zhang
 • Ze Hao
ចិន
ឈ្នះ
ផ្ដួល​ឲ្យ​សន្លប់ (R1)
VS
 • Gao
 • Bo
ចិន
ចាញ់
Strawweight
 • Li
 • Zhe
ចិន
ឈ្នះ
ក្បាច់​ឃ្លេ (R1)
VS
 • Mo
 • Hao Xiong
ចិន
ចាញ់

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។