ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Kings of Courage

20/01/2018 7ល្ងាច ICT
Jakarta

សង្ខេប

On 20 January, the world’s best martial artists are set to thrill Jakarta with non-stop action at ONE: KINGS OF COURAGE! Leading the way are the incredibly exciting Tiffany “No Chill” Teo and “The Panda” Xiong Jing Nan, who will do battle to make history as the inaugural ONE Women’s Strawweight World Championship in the night’s main event.

They are joined on the blockbuster card by some of the most skilled martial arts heroes to proudly emerge from Indonesia as they go up against superstars from all over the world. This includes undefeated Indonesian hero Stefer Rahardian, who is taking on Muhammad “The Spider” Imran for the right to go on and challenge for the ONE Flyweight World Championship, so don’t miss this thrilling bout between two top young talents.

Get your tickets now, and get ready for an adrenaline-pumping night unlike any other at the Jakarta Convention Center!

Fans in China can catch the action on:
Tencent Sport: 20 Jan, 8:45PM
Jingbao Sport: 20 Jan, 10:00PM
Great Sports: 21 Jan, 4:30PM – 5:30PM
(All times CST)

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។