ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Global Superheroes

26/01/2018 6ល្ងាច ICT
Manila

សង្ខេប

On 26 January, the Philippines’ capital of Manila will play host to another night of the world’s most exciting martial arts action with ONE: GLOBAL SUPERHEROES at the Mall of Asia Arena!

A world title is on the line in an epic main event, as Filipino hero Geje Eustaquio rematches former titleholder Kairat Akhmetov for the ONE Interim Flyweight World Championship. Be sure to catch two of the very best flyweights on the planet battle for the belt, and set up a showdown for the undisputed title.

They are joined on the stacked card by some of the Philippines’ fiercest warriors as they battle international superstars, so don’t miss the incredible action that’s sure to go down in the ONE Championship cage.

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។