ONE Championship Athletes

Athletes

Anatoly_Malykhin avatar 500x345 1
Abdollah_Dayakaev avatar 500x345
Akhmed_Baguzhaev avatar 500x345
Alaverdi_Ramazanov Avatar 500x345
Aleksandra_Savicheva avatar 500x345 1
Alexandr Skvortsov Avatar 500x345
Alexey_Balyko avatar 500x345
Alex_Lyapunov avatar 500x345 1
Ali Aliev Avatar 500x345
Ali Saldoev Avatar 500x345
Amir_Abdulmuslimov avatar 500x345
Andrey_Chelbaev 500x345
Andrey Khromov Avatar 500x345
Anton_Salchak Avatar 500x345
Anzor_Chakaev avatar 500x345 1
Artem_Belakh avatar 500x345 2
Aslanbek_Zikreev avatar 500x345 1
Astemir_Borsov avatar 500x345 1
Batradz Gazzaev Avatar 500x345 1
Beybulat_Isaev avatar 500x345 2
Changy_Kara Ool Avatar 500x345
Chayan_Oorzhak Avatar 500x345

Chayan Oorzhak

Mongolia / Russia
Constantin_Rusu avatar 500x345 2

Constantin Rusu

Moldova / Russia
Daniyal Zainalovavatar 500x345 1