แชมป์โลก ไลต์เฮฟวีเวต

โรมัน
เคร็กเคลีย

ส่วนสูง
200 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
102.1 กก.
ทีม
Gridin Gym
จาก
ยูเครน
ส่วนสูง
200 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
102.1 กก.
ทีม
Gridin Gym
จาก
ยูเครน