• เดนิส
  • แซมโบอันกา

"The Menace Fairtex"

ส่วนสูง
158 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Fairtex
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
158 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Fairtex
จาก
ฟิลิปปินส์