• ซุปเปอร์บอน

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
จาก
ไทย
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
จาก
ไทย