• หยาง
  • หยิง เฉียง

"ตัวนิ่ม"

ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Super Gain Fighting Gym
จาก
จีน
ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Super Gain Fighting Gym
จาก
จีน