หลี่
เขอ

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
19
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
19
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน