• หลี่
  • เขอ

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน