• หวัง
  • เหมา หลุน

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
E.T Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
E.T Club
จาก
จีน