• เบียน
  • หยี

"Fate Warrior"

ส่วนสูง
169 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Benxi Shangwu Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
169 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Benxi Shangwu Fight Club
จาก
จีน