• ทาสิเคน
  • จูมาไท

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน