เซียะ
หลง หลง

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
21
ทีม
Haosheng MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
21
ทีม
Haosheng MMA
จาก
จีน