• เซียะ
  • หลง หลง

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Haosheng MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Haosheng MMA
จาก
จีน