• หยาง เจีย
  • เจีย

ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Lion Heart
จาก
จีน
ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Lion Heart
จาก
จีน