• โสวันนารี
  • เอม

ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Fight Science MMA
จาก
กัมพูชา / สหรัฐอเมริกา
ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Fight Science MMA
จาก
กัมพูชา / สหรัฐอเมริกา