• ราเยน
  • บาสโตส

ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Equipe JB / Roxo Strike Team
จาก
บราซิล
ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Equipe JB / Roxo Strike Team
จาก
บราซิล