• ซาโตมิ
  • ทากาโนะ

"ซารามิ"

ส่วนสูง
152 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Pancraseism Yokoyama
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
152 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Pancraseism Yokoyama
จาก
ญี่ปุ่น