โซ ยูล
คิม

ส่วนสูง
158 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
อายุ
24
ทีม
M-Fighter Gym
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
158 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
อายุ
24
ทีม
M-Fighter Gym
จาก
เกาหลีใต้