• มิเชล
  • เฟร์เฮรา

"เฟรา"

ส่วนสูง
159 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Impakt MMA
จาก
บราซิล
ส่วนสูง
159 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Impakt MMA
จาก
บราซิล