• สหรัฐ
  • คงสวัสดิ์

"แบง"

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Wildcard TU Gym
จาก
ไทย
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Wildcard TU Gym
จาก
ไทย