จูฮวาน
คิม

ส่วนสูง
164 ซม.
ทีม
Octagon Multi Gym
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
164 ซม.
ทีม
Octagon Multi Gym
จาก
เกาหลีใต้