• จูฮวาน
  • คิม

ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Octagon Multi Gym
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Octagon Multi Gym
จาก
เกาหลีใต้