• ไฟซาน
  • ข่าน

"ระเบิด"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Team Fight Fortress
จาก
ปากีสถาน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Team Fight Fortress
จาก
ปากีสถาน