• โมฮาหมัด
  • นอร์ฮิดายัต

"ดายัต"

ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Khalifa Mixed Martial Arts
จาก
บรูไนดารุซซาลาม
ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Khalifa Mixed Martial Arts
จาก
บรูไนดารุซซาลาม