โมฮาหมัด
นอร์ฮิดายัต

"ดายัต"

ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
29
ทีม
Khalifa Mixed Martial Arts
จาก
บรูไนดารุซซาลาม
ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
29
ทีม
Khalifa Mixed Martial Arts
จาก
บรูไนดารุซซาลาม