• ทอเรค

ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.5 กก.
ทีม
Bali MMA
จาก
อินโดนีเซีย
ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.5 กก.
ทีม
Bali MMA
จาก
อินโดนีเซีย