ทอเรค

ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Bali MMA
จาก
อินโดนีเซีย
ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Bali MMA
จาก
อินโดนีเซีย