อัลลัน
อัลบินโด

ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Yaw-Yan Ardigma Cebu
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Yaw-Yan Ardigma Cebu
จาก
ฟิลิปปินส์