• มานฐาน
  • เรน

"มนุษย์เหล็ก"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Team Relentless
จาก
อินเดีย
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Team Relentless
จาก
อินเดีย