• อาริฟ
  • อิซซูดิน

"อาเยป เซค"

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Equinox MMA
จาก
มาเลเซีย
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Equinox MMA
จาก
มาเลเซีย