• อิสมาแอล
  • บันดิวาน

ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Tribal Torogi
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
160 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Tribal Torogi
จาก
ฟิลิปปินส์