• อาดิบ
  • สุไลมาน

"ดีพ"

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Wolfpack Training Ground
จาก
บรูไนดารุซซาลาม
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Wolfpack Training Ground
จาก
บรูไนดารุซซาลาม