อาดิบ
สุไลมาน

"ดีพ"

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
28
ทีม
Wolfpack Training Ground
จาก
บรูไนดารุซซาลาม
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
28
ทีม
Wolfpack Training Ground
จาก
บรูไนดารุซซาลาม