รุ่งโรจน์
โพธิ์ศรี

"ก้อง"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
25
ทีม
Bangkok Fight Lab
จาก
ไทย
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
25
ทีม
Bangkok Fight Lab
จาก
ไทย