• รุ่งโรจน์
  • โพธิ์ศรี

"ก้อง"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Bangkok Fight Lab
จาก
ไทย
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Bangkok Fight Lab
จาก
ไทย