• สัญญา
  • ก้องกะโทง

"ทศกัณฐ์"

ส่วนสูง
159 ซม.
ทีม
Wildcard MMA
จาก
ไทย
ส่วนสูง
159 ซม.
ทีม
Wildcard MMA
จาก
ไทย