• ไมเคิล
  • แฝม

"The Beast from the East"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Team Tieu
จาก
สหราชอาณาจักร
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Team Tieu
จาก
สหราชอาณาจักร