• มูฮัมมัด ฟากรี
  • บิน ยูซอฟฟ์

"Ant Man"

ส่วนสูง
179 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Muay Thai 98 FItness Gym
จาก
มาเลเซีย
ส่วนสูง
179 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Muay Thai 98 FItness Gym
จาก
มาเลเซีย