• เมห์ดี
  • บาเกห์รี

ส่วนสูง
182 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Monarchy MMA
จาก
อิหร่าน
ส่วนสูง
182 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Monarchy MMA
จาก
อิหร่าน