• โคจิ
  • ชิกุวะ

"สัตว์ร้าย"

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
TS Gym
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
TS Gym
จาก
ญี่ปุ่น