• ริคกี้
  • อัลชิน

"มนุษย์น้ำแข็ง"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
93.0 กก.
ทีม
Magnus Martial Arts Erina
จาก
ออสเตรเลีย
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
93.0 กก.
ทีม
Magnus Martial Arts Erina
จาก
ออสเตรเลีย