ริคกี้
อัลชิน

"มนุษย์น้ำแข็ง"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
93.0 กก.
อายุ
29
ทีม
Magnus Martial Arts Erina
จาก
ออสเตรเลีย
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
93.0 กก.
อายุ
29
ทีม
Magnus Martial Arts Erina
จาก
ออสเตรเลีย