• โจเซฟ
  • ลูเซียโน

ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Kimekai MMA
จาก
ออสเตรเลีย
ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Kimekai MMA
จาก
ออสเตรเลีย