• กันเธอร์
  • คาลุนดา

"สัตว์ประหลาด"

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Tapout Academy
จาก
คองโก
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Tapout Academy
จาก
คองโก